4 วิธีง่าย ๆ ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรค Coronavirus

Kunal Bansal Chandigarh- เนื่องจาก Coronavirus เป็นโรคติดต่อและแพร่กระจายโดยการสัมผัสกับบุคคลหรือวัตถุที่ติดเชื้อขอแนะนำให้รักษามือของคุณให้สะอาด คุณต้องทำความสะอาดมือก่อนและหลังการสัมผัสบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนที่อาจติดเชื้อ ในขณะที่การหาวิธีรักษาภัยคุกคามคืองานของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์อย่างน้อยที่สุดที่เราสามารถทำได้คือหยุดไวรัสนี้จากการแพร่กระจาย ... เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youthkiawaaz.com/2020/03/how-to -protect ตัวเอง-in-the-coronavirus-ระบาด /